Nyt layout i Google Places – Google opfordrer til flere anmeldelser

Google har med den seneste designændring foretaget en række justeringer på tværs af deres produkter. Nu er der også klippet og optimeret på Google Place pages.

De direkte ændringer i Google Places er fjernelse eller justeringer af 3. parts anmeldelser og mere fokus på muligheden for at uploade billeder og skrive anmeldelser.

Google Place Page update

Google ønsker at sætte endnu mere fokus på anmeldelser. Hvor der tidligere har været anmeldelser fra en række 3. parts websites (eks. booking.com, tripadvisor.dk og visitdenmark.dk), viser Google nu hovedsageligt anmeldelser foretaget direkte på Place Pagen.

Google Places Reviews
Jeg har tidligere skrevet om, hvor vigtige anmeldelser er for din lokale listing – og nu ligger Google tydeligvis endnu mere op til, at man skal komme med god eller dårlig kritik over for de steder, man besøger. Der er stadig indikationer af, at antallet af links er vigtigere end kvaliteten. Derfor kan initiativer som Review Wednesday blot blive endnu mere vigtige for virksomheder med flere fysiske placeringer.

Google Place billeder via Picasa
Muligheden for upload af billeder har ligeledes fået en mere prominent plads i Google Places. Billeder uploades via Picasa og kræver således, at du er logget ind. Størstedelen af de billeder, der eksisterer på lokale listings i dag – kommer enten fra virksomhedsejeren selv, eller fra Picasa. Det har længe være været muligt for brugere at uploade billeder til Place Pages, men nu opfordrer Google således endnu mere til, at man skal billeddokumentere sine besøg hos lokale virksomheder.

Citations
Adressebenævnelser eller citations har længe været Google Place pendanten til links i mere regulær SEO – og disse citations blev tidligere vist på hver virksomheds Place Page. Med den nye designændring – er citations fjernet. Det kommer til at have en indflydelse på, hvordan lokal SEO udvikler sig fremadrettet. For nok er citations stadig en af de absolut væsentligst elementer i local SEO, men ændringen gør det vanskeligere at kortlægge hver lokal listing citations.

I følge Google, er de nye ændringer blot starten på mange justeringer af Google Place Pages. Vi kan forvente endnu flere muligheder via de lokale listings og langt mere fokus på personaliserede resultater. Her er det selvfølgelig også oplagt, at tænke på inddragelse af Google+ og de “fansider” som Google har forudsagt også kommer til virksomheder.

Får ændringen dig til at skrive flere anmeldelser eller uploade billeder til Google Place Pages?

Kommenter post