Local search søgetermer – sådan søger dine brugere lokalt

Local search vinder indpas overalt og er et vigtigt tiltag i din online markedsføring. Derfor er det væsentligt at vide hvordan brugerne søger lokalt.

Dedikeret local search
Helt eller fokuseret local search er søgninger, der er rettet mod det område, man befinder sig i. For undertegnede kunne det være søgninger som “Restaurant København” – “Murer Nordsjæland” eller “tandlæge Lyngby”. Det vil sige søgninger på keywords med en specifik lokation inden for det område, man selv befinder sig. Det anslås, at 1 ud af 13 søgninger på Google i dag foretages på den måde.

Derfor en væsentlig faktor – når man skal målrette sin markedsføring lokalt.

Delvis local search
Delvis lokaliseret search er søgninger, der stadig er lokalt forankret, men ikke umiddelbart er rettet mod et specifikt område. Søgninger vil på sin vis være de samme som ovenstående, men uden lokation. Søgemaskinerne har dog efterhånden klassificeret en lang række søgetermer som lokalt forankret, og giver derfor lokale resultater baseret på IP adresse.

Søgninger inden for delvis local search kan være: “tandlæge” – “murer” eller “frisør”.

På søgninger som dem – har jeg ingen interesse i at få vist resultater fra andre steder end mit lokalområde. Derfor er det også perfekt at søgemaskinerne tilpasser resultaterne efter min lokation.

Local search baseret på destination
Destinationsbaseret local search er søgninger der rettet mod et andet område, end det vedkommende befinder sig i. Det forekommer typisk forud for en rejse eller mindre tur – hvor vedkommende agter at bevæge sig til det nye område.

For undertegnede kunne det således være: “hotel berlin” – “Bed breakfast gl rye” eller “vandland Aalborg”

Pay Per Click local search
Betalt markedsføring som Google Adwords fokuseret mod et specifikt område kan også betragtes som lokaliseret search.

Der eksisterer flere forskellige former inden for den betalte del:

– Vist lokation med eller uden kort i de almindelige annoncer i Google. Kortet kan du aktivere ved at koble adwords op mod local business center/Google places.

– Annoncer placeret direkte mellem local search listings (dog ikke muligt i Danmark endnu).

– Annoncer målrettet mod Google Maps.

Ønsker du at målrette din online kommunikation mod et lokalt område – er det således essentielt at du forstår at udnytte alle mulighederne inden for local search. Som ved andre optimeringer online – er det essentielt at du ved hvilke keywords, dine brugere benytter.

Få mere viden og information om local search her. Du også kan læse meget mere om, hvordan du optimerer til local search.

Kommenter post